top of page

Starkare Ledarskap

Inom Mjukvara, Industri & IT säkerhet
Program | Projekt | Linje
Tjänster

Ledarskap

Har ni utmaningar i er befintliga organisation?

 

Finns det ett interimt ledningsbehov?

 

Står ni inför ett nytt projekt eller program utan kvalificerad ledning?

IT-Säkerhet

Behöver ni införa

GDPR

 ISO27001

eller PCI-DSS?

 

Analys av säkerhetsläget och regelefterlevnad?

Behov av en tillfällig CSO?

Problemlösning

Har projektet kört fast eller investeringen inte gett utdelning?

 

Måste ni genomföra smärtsamma besparingar eller impopulära åtgärder?

 

Behöver ni ta fram objektiva beslutsunderlag för förändring? 

SOURCING

Funderar ni på om  outsourcing eller offshoring är rätt väg att gå?

Har ni behov av hjälp med genomförande?

 

Behöver ni få ut mer effektivitet i er befintliga sourcing?

Om oss

Sedan starten har  Blackby Group AB  levererat konsulttjänster inom ledarskap till allt från små lokala kunder till stora multinationella koncerner. 

Bland uppdragen återfinns Interimsplaceringar som VD, vVD, teknisk-, utvecklings-, kvalitets- samt säkerhetschef.

Vi har omfattande erfarenhet av program och projektledning, agilt såväl som tradionellt. Vår styrka ligger i ledning av komplexa internationellt spridda program men vi tar gärna även mindre projekt under våra vingar.

Sedan början av 90-talet har vi arbetat med ledning av säkerhetscertifieringar för komplexa koncerner inom reglerade marknader. Vi projektleder nuläges och GAP analyser av kunders IT säkerhet och regelefterlevnad. Vi upprättar även konkreta planer för förändring och certifiering.

Under tjugo års tid har vi aktivt arbetat med sourcinglösningar över hela världen och har  ett brett kontaktnät och kunnande runt vad som fungerar och inte fungerar

Blackby Group har även specialiserat sig på operativ problemlösning, utredningar och att ta fram beslutsunderlag för VD och styrelse.

I portföljen finns dessutom ett flertal framgångsrika egenutvecklade programsviter. Vi kan helt enkelt mjukvaruutveckling inifrån och ut.

Blackby Group AB bildades 2002 efter att grundarna köpte ut delar av ett tidigare bolag de drivit sedan 1998.

Om oss
Behöver ni mer information?
Kontakt
bottom of page